Reportage

Delen:

Nel Schellekens beleidt haar liefde voor het Hollandse haantje. Nel geniet faam als kop-tot-kont-chef die erop toeziet dat we uit respect voor de dieren die we voor de consumptie slachten alle delen ervan gebruiken. Ze schreef onlangs een boek over het onderwerp dat dus als eenduidige titel heeft: Nel, kop-tot-kont-chef.

Gerelateerde artikelen